درباره ما

معرفی مدرسه

مدیر و موسس مجموعه آموزشی نگاه نو در سال 1382 با 33 سال سابقه در آموزش و پرورش اولین مدرسه بدون کیف با نام ملل را تاسیس نمود.پس از یکسال با تغییر در سیاست های آموزشی از قبیل آموزش زبان فرانسه به زبان انگلیسی و… با نام جدید نگاه نو ادامه فعالیت داد.

مجتمع آموزشی هوشمند نگاه نو : به لطف پروردگار برنامه ریزی آموزشی و درسی چند بعدی را مطابق با شاخصه های آموزش و پرورش قرن بیست و یکم تجربه می کند.

فعالیت پیش دبستان